• KNDB
  • KNDB
  • KNDB
  • KNDB

Nieuws

CAO Drogisterij definitief

Alle partijen hebben ingestemd met het 15 juli 2008 behaalde onderhandelingsresultaat.

De werkgeverspartijen en werknemersorganisaties hebben eind augustus ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat 15 juli was behaald.
Hiermee is de CAO die loopt van 1 april 2008 tot 1 april 2009 definitief. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande CAO zijn:

1. Looptijd: Looptijd 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009.
2. Loon en toeslagen: De lonen en loonschalen worden per 1 augustus 2008 (periodeloners: 11 augustus 2008) verhoogd met 3,25%. Per 1 augustus 2008 (periodeloners: 11 augustus 2008) wordt de maaltijdvergoeding verhoogd tot 5,45 euro, onder de voorwaarden zoals beschreven in art 4.2.3 van de CAO.
3. Najaarsoverleg: Partijen overleggen nog dit kalenderjaar (oktober, november) met elkaar over een aantal maatregelen ter versterking van de aantrekkelijkheid van de branche voor (potentiële) medewerkers. Aan de orde zullen komen: - De structuur van de loonschalen voor medewerkers onder de 23 jaar. Werkgevers zullen een voorstel doen voor een aanpassing van de huidige structuur, waarin gedurende de looptijd van deze cao voor een aantal functiegroepen en voor een aantal leeftijdsgroepen ervaringsjaren aan de bestaande schalen worden toegevoegd. - Veiligheid: het stimuleren en faciliteren van een praktische training hoe om te gaan met agressie en geweld. Bijlage 3, Veiligheid zal worden geëvalueerd. - Employability en scholing: vooralsnog geconcretiseerd door het creëren van een stimulans voor nascholing voor gediplomeerde drogisten en assistent drogisten.
4. Werkdruk: Partijen starten een reeds eerder afgesproken onderzoek naar werkdruk in de branche, waarvan de uitvoering door TNO wordt gedaan, onder begeleiding van een begeleidingscommissie bestaande uit het bestuur van Sociaal Fonds Drogisterijen.

Pagina per e-mail verzenden

Vul onderstaand formulier in om uw deze pagina per e-mail naar uw kennis of collega te sturen.

Gegevens vriend(in)   Uw gegevens  
* Verplichte velden